SZC logo

Heves Vármegyei SZC Sárvári Kálmán Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

OM kód: 203035/005 | 3300 Eger, Pozsonyi u. 4-6.

Intézmény logo

Heves Vármegyei SZC Sárvári Kálmán Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatokJunior étterem és tanszállóKRÉTA
Széchenyi 2020

Egyéb foglalkozások

(1) A szakképző intézményben a szakmai oktatást - ha e törvény másképp nem rendelkezik - azokon az évfolyamokon, amelyeken közismereti oktatás is folyik, a nappali rendszer szerint az egyéni és csoportos foglalkozások keretében kell megszervezni. A foglalkozás lehet

  1. a) kötelező és szabadon választható foglalkozás, illetve
  2. b) egyéb foglalkozás.

(3) Egyéb foglalkozásként a kötelező foglalkozásokon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai vagy szakmai tartalmú foglalkozás szervezhető meg. A szakképző intézmény által szervezett egyéb foglalkozásokat a szakképző intézmény szakmai programjában kell meghatározni.

(4) A szakképző intézmény köteles a tehetség kibontakoztatására, a hátrányos helyzetű tanulók, illetve képzésben részt vevő személyek felzárkóztatására, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára differenciált fejlesztést megszervezni.

Intézményünkben a fentiek megvalósulása:

Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett, a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint – tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. A tanórán kívüli foglalkozások szervezését az oktatói testület tagjai, a tanulók közösségei, a szülői munkaközösség, továbbá az iskolán kívüli szervezetek kezdeményezhetik az iskola igazgatójánál a tanév megkezdése előtt, rendkívüli igény esetén tanév közben.  Az iskola igazgatója a szakmai munkaközösségek véleményének ismeretében, a rendelkezésre álló keret lehetőségeit figyelembe véve, dönt az adott tanévben folytatható tevékenységekről.

A tehetség kibontakoztatása, az egyéni képességek fejlesztése, a tantervi tananyagból több és alaposabb ismeretek nyújtása érdekében szakköri foglalkozások szervezhetők a tanulók igénye alapján. A szakkörök indításáról és arról, hogy mely szakkörök lesznek ingyenesen igénybe vehetők, a szakmai munkaközösségek véleményének meghallgatásával az igazgató dönt. Az ingyenesen igénybe vehető foglalkozások időtartama legfeljebb heti kettő lehet.

A továbbtanulás támogatása érdekében a középiskolás tanulóknak a 11 – 12. évfolyamon érettségi előkészítők tarthatók a tanulók, illetve a szülők igénye alapján az HMSZC jóváhagyásával. A csoportok indításának feltétele, hogy a létszám legalább 6 fő legyen.

A 9. osztályokban a tanév elején szintfelmérésekkel állapítjuk meg, kik milyen tantárgyból szorulnak segítségre. Részükre felzárkóztató foglalkozásokat iktathatunk be általában matematikából, magyar és idegen nyelvből. A második félévben valamennyi évfolyamra kiterjedően az első félévi eredmények alapján történik a korrepetálások szervezése tanulói és szülői igények alapján az HMSZC jóváhagyásával.

A javítóvizsgára utasított tanulók részére augusztus végén szervezünk konzultációs foglalkozásokat. A konzultációs foglalkozásokon a tanulók részvétele önkéntes, azonban célszerű, ha élnek a lehetőséggel.

Az iskola a mindennapos testedzést a tanórai foglalkozások mellett az iskolai sportkör működtetésével is biztosítja.

Partnereink

SZC logo

Heves Vármegyei SZC Sárvári Kálmán Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium


Heves Vármegyei SZC Sárvári Kálmán Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

3300 Eger, Pozsonyi u. 4-6.

Telefon: (+36) 20-858-3660

E-mail: szakkepzo@sarvarieger.hu

OM azonosító: 203035/005

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2024/000305


2024Heves Vármegyei SZC Sárvári Kálmán Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium