SZC logo

Heves Vármegyei SZC Sárvári Kálmán Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

OM kód: 203035/005 | 3300 Eger, Pozsonyi u. 4-6.

Intézmény logo

Heves Vármegyei SZC Sárvári Kálmán Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • Junior étterem
 • KRÉTA
Széchenyi 2020

Egyéb foglalkozások

(1) A szakképző intézményben a szakmai oktatást - ha e törvény másképp nem rendelkezik - azokon az évfolyamokon, amelyeken közismereti oktatás is folyik, a nappali rendszer szerint az egyéni és csoportos foglalkozások keretében kell megszervezni. A foglalkozás lehet

 1. a) kötelező és szabadon választható foglalkozás, illetve
 2. b) egyéb foglalkozás.

(3) Egyéb foglalkozásként a kötelező foglalkozásokon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai vagy szakmai tartalmú foglalkozás szervezhető meg. A szakképző intézmény által szervezett egyéb foglalkozásokat a szakképző intézmény szakmai programjában kell meghatározni.

(4) A szakképző intézmény köteles a tehetség kibontakoztatására, a hátrányos helyzetű tanulók, illetve képzésben részt vevő személyek felzárkóztatására, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára differenciált fejlesztést megszervezni.

Intézményünkben a fentiek megvalósulása:

Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett, a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint – tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. A tanórán kívüli foglalkozások szervezését az oktatói testület tagjai, a tanulók közösségei, a szülői munkaközösség, továbbá az iskolán kívüli szervezetek kezdeményezhetik az iskola igazgatójánál a tanév megkezdése előtt, rendkívüli igény esetén tanév közben.  Az iskola igazgatója a szakmai munkaközösségek véleményének ismeretében, a rendelkezésre álló keret lehetőségeit figyelembe véve, dönt az adott tanévben folytatható tevékenységekről.

A tehetség kibontakoztatása, az egyéni képességek fejlesztése, a tantervi tananyagból több és alaposabb ismeretek nyújtása érdekében szakköri foglalkozások szervezhetők a tanulók igénye alapján. A szakkörök indításáról és arról, hogy mely szakkörök lesznek ingyenesen igénybe vehetők, a szakmai munkaközösségek véleményének meghallgatásával az igazgató dönt. Az ingyenesen igénybe vehető foglalkozások időtartama legfeljebb heti kettő lehet.

A továbbtanulás támogatása érdekében a középiskolás tanulóknak a 11 – 12. évfolyamon érettségi előkészítők tarthatók a tanulók, illetve a szülők igénye alapján az HMSZC jóváhagyásával. A csoportok indításának feltétele, hogy a létszám legalább 6 fő legyen.

A 9. osztályokban a tanév elején szintfelmérésekkel állapítjuk meg, kik milyen tantárgyból szorulnak segítségre. Részükre felzárkóztató foglalkozásokat iktathatunk be általában matematikából, magyar és idegen nyelvből. A második félévben valamennyi évfolyamra kiterjedően az első félévi eredmények alapján történik a korrepetálások szervezése tanulói és szülői igények alapján az HMSZC jóváhagyásával.

A javítóvizsgára utasított tanulók részére augusztus végén szervezünk konzultációs foglalkozásokat. A konzultációs foglalkozásokon a tanulók részvétele önkéntes, azonban célszerű, ha élnek a lehetőséggel.

Az iskola a mindennapos testedzést a tanórai foglalkozások mellett az iskolai sportkör működtetésével is biztosítja.

Partnereink

 • logo
 • ERASMUS +
SZC logo

Heves Vármegyei SZC Sárvári Kálmán Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium


  • Intézmény logo
  • Heves Vármegyei SZC Sárvári Kálmán Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

   3300 Eger, Pozsonyi u. 4-6.

  • Telefon: (+36) 20-858-3660

   E-mail: szakkepzo@sarvarieger.hu

   OM azonosító: 203035/005


  2023Heves Vármegyei SZC Sárvári Kálmán Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium